Naša tanečná skupina orientálneho tanca Šeherezáda vznikla v roku 2004 v Košiciach. Sme tanečnice,
ktoré si orientálny tanec zamilovali pre jeho ladnosť a jemnú exotickú krásu. Tomuto umeniu sa
individuálne venujeme už viac ako deväť rokov. Svoju profesionalitu systematicky zdokonaľujeme na
domácich a zahraničných seminároch, ktoré vedú skúsení svetoznámi lektori a tanečníci, ako Jillina a
Sandra z USA, Lubna Emam či Osama Emam z Egypta, Serkan Tutar z Turecka, Salém Kebir z Iránu,
Gabi Shiba, Elisha, Rena Milgrom, Inga Matulová, Xénia Halásová, Mila el Kral, a ďalší, ktorí sú pre nás
inšpiráciou a zároveň vzorom.

Kde ste nás mohli vidieť: na mnohých firemných akciách, vedeckých kongresoch a konferenciách,
oslavách životných jubileí, svadbách,  plesoch, silvestrovských večerných programoch a ďalších
spoločenských či kultúrnych podujatiach. V roku 2008 sme  vystupovali na prestížnom Československom
bále v Prahe.    

Podrobnejší prehľad o našich vystúpeniach získate v rubrike fotogaléria a videogaléria.
Účasť na súťažiach o ocenenia

júl 2008, Praha
3. ročník medzinárodného tanečného festivalu Let‘s Dance
2008 - zvláštna cena poroty za mimoriadny umelecký prejav.